Finanse

Odszkodowania dla rolników – co warto o nich widzieć?

• Zakładki: 79


Podczas pracy na roli nietrudno o wypadek. W polu czy wewnątrz zabudowań nie brakuje potężnych maszyn, które co prawda pomagają w wypełnianiu codziennych obowiązków, ale jednocześnie mogą stanowić nie lada zagrożenie dla niedoświadczonych użytkowników. Przyczyny wypadków w gospodarstwie rolnym mogą być naprawdę różne: od zaniechania lub rozkojarzenia pracownika, przez niewłaściwie działający sprzęt, aż po czynniki niezależne od poszkodowanych. Jeśli jednak dojdzie już do niebezpiecznej sytuacji, z całą pewnością warto zdawać sobie sprawę z tego, jak postępować i jak uzyskać odszkodowania dla rolników, którzy ucierpieli w wypadku.

Kiedy i komu przysługują odszkodowania dla rolników?

odszkodowaniu dla rolników można mówić w sytuacji, gdy mowa o wypadku przy pracy w rolnictwie. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, takie zdarzenie musi spełniać kilka kluczowych warunków, do których zaliczane są:

  • lokalizacja na terenie gospodarstwa rolnego lub w drodze z/do domu czy miejsca pracy,
  • lokalizacja poza gospodarstwem rolnym lub w innym gospodarstwie, jednak wystąpienie zdarzenia podczas wykonywania czynności bezpośrednio związanych z pracami w gospodarstwie,
  • brak zaniedbań ze strony rolników (mowa m.in. o pracy pod wpływem alkoholu lub złamaniu innych zasad BHP).

Co ważne, odszkodowania dla rolników należą się zarówno im, jak i ich rodzinom i pracownikom. Oznacza to, że w przypadku, gdy wypadkowi na skutek niebezpiecznej sytuacji w gospodarstwie rolnym ulegnie na przykład dziecko rolnika, może on ubiegać się o wypłatę odszkodowania.

Odszkodowania dla rolników – najpopularniejsze rodzaje

Istnieje wiele różnych rodzajów odszkodowania dla rolników, które mogą zostać wypłacone poszkodowanym i ich rodzinom. Każdy z nich dotyczy innej sytuacji i jest oddzielnie rozpatrywany przez właściwe ograna. Do odszkodowań wypłacanych najczęściej należą:

  • jednorazowe odszkodowanie dla rolników z tytułu procentu uszczerbku na zdrowiu,
  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • odszkodowanie za śmierć rolnika, wypłacane małżonkowi, dzieciom oraz innym, uprawnionym do tego członkom rodziny.

Jak ubiegać się o odszkodowania dla rolników?

Podstawą składania roszczeń o wypłatę odszkodowania dla rolników jest wykupienie polisy OC oraz organizacja ubezpieczenia w KRUS. To właśnie te dwa elementy są konieczne do tego, aby móc rozpocząć proces ubiegania się o finansowe zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. Warto pamiętać, że odszkodowania dla rolników przysługują nie tylko ofiarom najcięższych wypadków. Jeśli podczas pracy w rolnictwie dojdzie do zdarzenia, które nie wymaga zawiadomienia policji czy pogotowia ratunkowego, nie jest to konieczne. W takiej sytuacji należy jednak spisać szczegółowe oświadczenie powypadkowe, będące dowodem na przebieg wydarzeń. Ważne, aby takie oświadczenia zawierało możliwie jak najwięcej detali, bo to właśnie dzięki nim można ustalić, jak doszło do wypadku i czy upoważnia on do wypłaty odszkodowania dla rolników. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie zdarzenia do najbliższej placówki KRUS, skąd we wskazane w protokole miejsce przyjeżdża pracownik, aby dokonać oględzin.

Ubiegając się o odszkodowanie dla rolników warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione poprawnie, a cały proces zakończy się w najkrótszym możliwym terminie.Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
115 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *