Firma

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (cz. II)

• Zakładki: 27


Umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać zarówno podczas trwania stosunku pracy (o czym pisaliśmy w poprzednim artykule), jak i po jego ustaniu. Warunki takich umów różnią się w kwestii kary umownej oraz obowiązków byłego pracodawcy, ale mogą także różnić się w kwestii zakresu działań konkurencyjnych. O czym należy pamiętać, konstruując umowę o zakazie konkurencji po skończonej umowie o pracę?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – zakres konkurencji

Podobnie, jak w przypadku trwania stosunku pracy, tak i po jego ustaniu, umowa o zakazie konkurencji powinna być skonstruowana tak, by właściwie chroniła prawa przedsiębiorcy, ale również nie naruszała praw (byłego) pracownika. Z jednej strony warto zawrzeć w umowie jak najszerszy zakres konkurencji, z drugiej jednak sprecyzować, co dokładnie w ten zakres wchodzi.

Przygotowanie profesjonalnej umowy o zakazie konkurencji nie jest łatwym zadaniem dla osoby, która nie zajmuje się tym na co dzień. Dlatego najlepiej skorzystać z usług prawnika. Prawo pracy jasno mówi, że w przypadku błędów w umowie o zakazie konkurencji, nie nabiera ona ważności.

Czas trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji z byłym pracownikiem musi być zawarta na czas określony. Czas ten nie może być jednak zbyt długi. Pamiętajmy, że pracownik posiadający specjalistyczną wiedzę, pracującą w niedużej branży, mógłby zostać narażony na straty finansowe. Umowy takie podpisywane są najczęściej na pół roku lub na rok. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że zbyt długi okres umowy o zakazie konkurencji skutkuje jej nieważnością. Umowa ta nie może działać na niekorzyść którejkolwiek ze stron.

Pamiętać należy także, że pracownik zostaje zwolniony z obowiązku poufności po zakończeniu się umowy (wygaśnięciu konkurencji), po rozwiązaniu umowy, po zwolnieniu z zakazu lub po niewypełnieniu zobowiązań przez przedsiębiorcę.

Umowa o zakazie konkurencji a kara umowna oraz odszkodowanie

W przeciwieństwie do zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy, tutaj zawieramy informację w umowie o karze umownej za złamanie zakazu. Kara ta nie może być ustalona na kwotę znacznie przewyższającą zarobki pracownika podczas trwania umowy o pracę. Powinna być ona dostosowana także do długości umowy oraz odszkodowania, które będzie pracownikowi wypłacane przez czas trwania umowy o zakazie.

Podpisując umowę o zakazie konkurencji, przedsiębiorca zobowiązuje się do wypłacania pracownikowi odszkodowania. W umowie obie strony regulują wysokość takiego odszkodowania oraz termin i sposób zapłaty. Comiesięczne odszkodowanie powinno wynosić co najmniej 25% pensji, jaką pobierał pracownik, a w przypadku nieumieszczenia informacji o odszkodowaniu Kodeks pracy zakłada, że odszkodowanie będzie wynosiło właśnie 25% zarobków.

Jeśli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą odszkodowania choćby o jeden dzień, umowa o zakazie konkurencji przestaje obowiązywać, nawet jeśli odszkodowanie zostało wypłacone w późniejszym terminie (chyba że strony ustalą, że umowa nadal obowiązuje). Co ważne, w przypadku zwolnienia z zakazu, przedsiębiorca nadal powinien wypłacać odszkodowanie – aby obowiązek świadczenia odszkodowania ustąpił, należy umowę rozwiązać.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
17 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *