Firma

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (cz. I)

• Zakładki: 27


Pracownik każdej firmy zobowiązany jest do lojalności wobec swojego pracodawcy i działania na korzyść firmy, w której pracuje. W przypadku, gdy pracodawca udowodni pracownikowi brak lojalności, może wypowiedzieć umowę z winy pracownika bez okresu wypowiedzenia. Jednak właściciele niektórych przedsiębiorstw, a nawet mniejszych firm, wolą zabezpieczyć interesy firmy poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji. Jakie prawa i obowiązki mają obie strony umowy?

Kiedy podpisujemy umowę o zakazie konkurencji?

Umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać w trakcie trwania stosunku pracy, najczęściej strony podpisują wraz z zawieraniem umowy o pracy. Może to być jeden dokument, zawierający dwie umowy lub dwa osobne dokumenty. Pracodawca może jednak przedstawić taki dokument do podpisania pracownikowi w trakcie trwania umowy o pracę.

Pracownik nie musi podpisywać umowy o zakazie konkurencji, gdy przedstawiono mu ją po podpisaniu umowy o pracę. Pracodawca może jednak wypowiedzieć umowę pracownikowi, powołując się na stratę zaufania, która uniemożliwia dalszą współpracę. Nie może jednak tego zrobić, jeśli pracownik wykaże, że warunki z zaproponowanej umowy są niezgodne z prawem.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło a umowa o zakazie konkurencji

Przepisy dotyczące umowy o zakazie konkurencji reguluje Kodeks pracy, z zasady więc dotyczy osób pracujących na umowie o pracę. Jednak nie ma przeciwwskazań, by taką umowę spisać z pracownikami pracującymi na umowie zleceniu czy umowie o dzieło, a także tymi, którzy mają własną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności współpracują z inną firmą.

Umowę taką może więc podpisać pracodawca np. z przedstawicielami handlowymi wąskiej branży, w obawie o utratę klientów lub firma, dla której inna firma świadczy usługi reklamowe. W związku z wieloma aspektami, o których trzeba wiedzieć i pamiętać przy konstruowaniu umowy o zakazie konkurencji, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie pracy.

Kary za niedotrzymanie warunków umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

W przypadku trwania umowy o pracę nie można zawrzeć zapisu o karze umownej w przypadku, gdyby pracownik złamał którekolwiek postanowienie umowy. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, pracodawca może zwolnić pracownika z jego winy bez okresu wypowiedzenia i dochodzić odszkodowania na drodze sądowej, przedstawiając dokładny kosztorys poniesionych strat. Warto więc podpisywać umowy o zakazie konkurencji, a przygotowując ją, bardzo dokładnie opisać warunki, jakie musi spełnić pracownik. Źle skonstruowana umowa skutkuje bowiem jej nieważnością, co pracownik z łatwością udowodni w Sądzie Pracy. Profesjonalna umowa da poczucie bezpieczeństwa pracodawcy, ale i pracownikowi, który będzie miał pewność, że pracodawca nie działa wbrew niemu, a w imię dobra firmy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
22 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *