Różne

Tłumacz przysięgły w sądzie – kiedy jest potrzebny? Odpowiada tłumaczka Danuta Olszewska

• Zakładki: 29


Gdy zachodzi potrzeba przesłuchania osoby, która nie posługuje się językiem polskim lub też poziom opanowana języka nie jest wystarczający, by móc prawidłowo zrozumieć zadawane przez sędziego pytania, wówczas za poprawny przebieg postępowania odpowiada tłumacz przysięgły, który nie tylko tłumaczy zadawane pytania, ale i ogólną treść rozprawy. 

Konieczność zapewnienia obecności tłumacza osobie, która nie zna języka polskiego, regulowana jest zarówno przez przepisy Kodeksu postępowania karnego, jak i Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, Kartę Praw Podstawowych oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego.  Tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny za tłumaczenie dokumentów i ustnych wypowiedzi na jeden lub więcej języków, aby umożliwić stronom postępowania zrozumienie i skuteczną komunikację.  Z pomocy tego typu specjalisty może skorzystać zarówno świadek, jak i strona postępowania. Gdy mamy do czynienia z postępowaniem karnym, gdzie w roli podejrzanego występuje obcokrajowiec, tłumacz przysięgły wzywany jest na policję lub do prokuratury, by tłumaczyć zeznania albo wyjaśnienia podejrzanego. Co istotne, tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na żądanie sądu, prokuratora, policji czy też organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne (§ 4 kodeksu tłumacza przysięgłego) przyczyny uzasadniające odmowę.

Jakie są korzyści z korzystania z usług tłumacza przysięgłego w sądzie?

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do udzielania tłumaczeń oficjalnych i tłumaczenia dokumentów składanych do danej sprawy, z których treścią nie może zapoznać się sąd lub strona sprawy z powodu nieznajomości języka, w którym dokumenty zostały sporządzone. Ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę na temat języków obcych oraz procedur sądowych, co pozwala skutecznie i precyzyjnie tłumaczyć dokumenty i materiały. Tym samym jego usługi mogą pomóc w zapewnieniu sprawiedliwego procesu sądowego dla wszystkich stron. Szukając rzetelnego  tłumacza przysięgłego angielskiego, Warszawa, ul. K. Promyka 3/2 powinna się stać adresem, który dodasz do ulubionych.

Artykuł powstał przy współpracy z tłumaczem przysięgłym Danutą Olszewską – https://www.tlumaczka-przysiegla.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
28 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *