Różne

Środki ochrony indywidualnej – czym są i kiedy należy je stosować?

• Zakładki: 20


Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest kwestią priorytetową, o którą powinien zadbać każdy pracodawca. Często w zakładzie pracy panują trudne warunki, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników. Wysoki poziom hałasu, wysokie zapylenie, obecność szkodliwych substancji, gazów, czy ryzyko urazów wymagają odpowiedniego przygotowania do wyposażenia do wykonywania obowiązków. Jakie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wyróżniamy, jakie powinny spełniać normy i na kim spoczywa obowiązek zakupu ŚOI? O tym dowiecie się z dzisiejszego artykułu!

Jakie środki ochrony indywidualnej wyróżniamy?

Z dyrektywy 89/656/EWG możemy dowiedzieć się, że środki ochrony indywidualnej to sprzęt, którego celem jest ochrona pracownika przed zagrożeniami, czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, które mogą wystąpić w środowisku pracy. ŚOI powinny być dobrane adekwatnie do specyfiki warunków pracy i wykonywanych obowiązków. Najczęściej indywidualne wyposażenie ochronne stosowane jest w zakładach produkcyjnych, na budowach i w magazynach. 

Środki ochrony indywidualnej można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich zastosowania. Wśród nich wymienić możemy między innymi: 

  • środki ochrony głowy
  • odzież ochronna specjalna
  • środki ochrony oczu oraz twarzy
  • ochrona słuchu
  • ochrona kończyn
  • środki ochrony dróg oddechowych 
  • środki ochrony do prac na wysokości

Bardzo często do tej kategorii zalicza się odzież roboczą, jednak jest to błędna klasyfikacja. Do środków ochrony indywidualnej można zaliczyć jedynie specjalną odzież roboczą, która chroni pracownika np. przed szkodliwym promieniowaniem, czy działaniem substancji. 

Kto zaopatruje pracownika w środki ochrony indywidualnej?

Zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej należy do obowiązków pracodawcy. ŚOI stanowią własność zakładu pracy, jednak powinny być one udostępniane pracownikom nieodpłatnie. Zastosowanie odpowiednich środków ochrony powinno być oparte na wcześniejszej analizie ryzyka, a także konsultacji z pracownikami. Każdy pracownik powinien otrzymać odpowiednie wyposażenie ochronne jeszcze przed przystąpieniem do obowiązków służbowych. Stosowane środki ochrony powinny spełniać określone normy dotyczące ich wytrzymałości, stopnia ochrony przed zagrożeniami, powinny być odpowiednio lekkie i umożliwiać swobodną pracę. Oznaczenie CE potwierdza jakość i zgodność z normami produktów. 
Artykuł powstał przy współpracy z firmą PRAES.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
62 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *