Finanse

Sprawy frankowe – unieważnienie umowy kredytowej i inne korzyści dla kredytobiorcy

• Zakładki: 180


Od kilku już lat przybywa pozwów o unieważnienie kredytów frankowych. Rośnie również liczba wygranych przez kredytobiorców spraw z bankami. Na przestrzeni miesięcy i lat orzecznictwo w polskich sądach stawało się coraz bogatsze, a wsparciu sądom krajowym zapewnia także TSUE. Dzięki temu prawa frankowiczów są coraz lepiej chronione i mogą oni na mocy prawomocnego wyroku zyskać więcej niż unieważnienie umowy kredytowej i uwolnienie się od kredytu. Dlaczego warto zawalczyć o swoje prawa i złożyć pozew o unieważnienie kredytu CHF?

Co zyskuje kredytobiorca dzięki unieważnieniu umowy kredytowej?

Aby unieważnienie umowy kredytowej było możliwe, kredytobiorca musi udowodnić przed sądem, że umowa ta została zawarta w sposób nieważny. Co do zasady umowy kredytowe były zawierane w sposób niezgodny z prawem z powodu funkcjonujących w nich klauzul abuzywnych.  Kredyty frankowe Głogów zawierane z różnymi bankami mogły być udzielane na podstawie inaczej sformułowanych umów, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który przeanalizuje zapisy umowy kredytowej.

Jednak zdecydowana większość umów była zawierana w sposób nieważny, dlatego kredytobiorcy mogą liczyć na unieważnienie kredytu CHF. Wiąże się to z uwolnieniem od finansowego zobowiązania, z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej oraz z odzyskaniem nadpłaconych rat. Ponadto w wielu przypadkach na rzecz kredytobiorców zasądzane są ustawowe odsetki, które bank musi płacić za zwłokę we zwrocie nadpłaconych rat. Dodatkowo, orzeczenie TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku uznaje prawo kredytobiorcy do uzyskania od banku wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z płaconych przez klienta banku rat.

Unieważnienie umowy kredytowej jest szansą na uwolnienie się od kredytu, którego przez rosnące kursy walut wielu kredytobiorców nie ma szans spłacić, a także na pewną rekompensatę za nadpłacanie kredytu. Przed złożeniem pozwu należy skonsultować się z prawnikiem, który analizując umowę kredytową, przedstawi kredytobiorcy sytuację prawną.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
41 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *