Finanse

Sprawy frankowe a przedawnienie roszczeń kredytobiorców

• Zakładki: 37


Kredyty frankowe stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w polskim systemie bankowym. Wraz z rosnącą liczbą pozwów przeciwko bankom, kwestią kluczową stało się przedawnienie roszczeń zarówno ze strony kredytobiorców, jak i banków. Sąd Najwyższy wydał wiele orzeczeń, które mają istotny wpływ na rozstrzyganie tych sporów.

Przedawnienie roszczeń – kluczowe orzeczenie Sądu Najwyższego

Jednym z kluczowych postanowień Sądu Najwyższego w kontekście kredytów frankowych jest orzeczenie, które stanowi:

„Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.”

To orzeczenie ma ogromne znaczenie dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się na podjęcie kroków prawnych przeciwko bankom.

Przedawnienie roszczeń kredytobiorców

W przypadku kredytobiorców, kluczowym momentem jest dzień, w którym złożyli oni formalne zastrzeżenia wobec umowy. Od tego dnia liczy się 6-letni okres przedawnienia ich roszczeń wobec banku. Ważne jest, aby kredytobiorcy byli świadomi tego terminu, aby nie utracić prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. W przypadku roszczeń banków wobec kredytobiorców okres ten wynosi 3 lata.

Przedawnienia roszczeń w sprawach frankowych

Kwestia przedawnienia roszczeń w sprawach frankowych jest kluczowa zarówno dla kredytobiorców, jak i banków. Orzeczenia Sądu Najwyższego, takie jak to dotyczące rozpoczęcia biegu przedawnienia od dnia zakwestionowania umowy, mają istotny wpływ na przebieg tych spraw. Dla kredytobiorców zrozumienie tych zasad jest niezbędne do skutecznego dochodzenia swoich praw. W obliczu rosnącej liczby pozwów i skomplikowanych procedur prawnych, odpowiednie działania i świadomość prawna mogą znacząco wpłynąć na wynik postępowań sądowych. Liczne pozwy o unieważnienie kredytów frankowych Legnica kończą się wygraną kredytobiorców – możliwe jest to dzięki wsparciu prawników specjalizujących się w prawie bankowym i doświadczonych w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom finansowym.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
52 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *