Firma

Przesiewanie proszków w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym

• Zakładki: 48


Uzyskanie substancji czynnej lub wspomagającej lub innego rodzaju produktu farmaceutycznego w sproszkowanej postaci wymaga laboratoryjnej precyzji i zachowania najwyższych standardów. Jednym z największych wyzwań w branży chemicznej i farmaceutycznej jest pozbycie się wszelkich grudek, które tworzą się na etapie produkcji. W tym celu wykorzystuje się przesiewacze laboratoryjne.

Przesiewacze laboratoryjne – przesiewanie proszków w przemyśle farmaceutycznym

W przemyśle farmaceutycznym oraz chemicznym wykorzystuje się dwa rodzaje przesiewaczy:

  • przesiewacze laboratoryjne wstrząsowe – przesiewanie proszków i granulatów możliwe jest również na mokro
  • przesiewacze laboratoryjne podciśnieniowe – przesiewanie proszków wyróżnia się bardzo dużą precyzją; tego rodzaju urządzenia umożliwiają przesiewanie proszków naładowanych elektrostatycznie

Standardy i certyfikaty przesiewaczy laboratoryjnych w przemyśle farmaceutycznym

Dostawcy przesiewaczy laboratoryjnych, które wykorzystywane będą w branży farmaceutycznej i chemicznej, muszą dostosowywać urządzenia do bardzo rygorystycznych norm – przesiewacze muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Pierwszym z nich jest GMP, certyfikat Dobrych Praktyk Produkcyjnych, który jest gwarancją zachowania najwyższej jakości procesu produkcyjnego z wykorzystaniem urządzeń, które posiadają ten certyfikat.

FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków) reguluje normy, dotyczące produkcji produktów spożywczych i farmaceutycznych. Certyfikacja FDA wymaga zachowania niezwykle wysokich standardów na każdym etapie produkcji. Przesiewacze laboratoryjne do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, które spełniają inne wymogi i standardy, posiadają również certyfikat amerykańskiej organizacji FDA.

HACCP to certyfikat wymagany przez UE i rekomendowany przez WHO. Spełniając go, należy stosować się do Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. W ramach HACCP ścisłej kontroli podlega między innymi temperatura przechowywania, daty ważności i inne kluczowe czynniki, od których zależy bezpieczeństwo produkcji leków.

Standardem, jaki należy przestrzegać w branży farmaceutycznej, jest ATEX, dotyczący zagrożeń wybuchowych. Celem stosowania się do wymogów ATEX jest minimalizowanie ryzyka powstawania atmosfer wybuchowych, które w środowisku produkcji proszków jest bardzo duże. Przesiewacze laboratoryjne muszą więc być skonstruowane tak, by nie dopuszczać do tworzenia się zagrożenia wybuchowego.

Przesiewacze laboratoryjne to niezwykle precyzyjne urządzenia, spełniające restrykcyjne normy. Zamawiając je do laboratorium, należy skorzystać z oferty firmy, która doświadczenie w produkcji przesiewaczy laboratoryjnych zdobywa od lat.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą GKM Siebtechnik.

Fot. Shutterstock. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
53 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *