Firma

Oznakowanie poziome magazynów i hal produkcyjnych – praktyczne porady

• Zakładki: 414


Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest bardzo istotne – szczególnie w tak narażonych na niebezpieczeństwo miejscach, jak magazyny czy hale produkcyjne. Obowiązkiem pracodawcy jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy i zminimalizowanie niebezpiecznych czynników, które mogłyby narazić pracowników na wypadki prowadzące do utraty zdrowia, a nawet życia. Kwestię bezpieczeństwa w pracy regulują przepisy BHP.

Każdy pracodawca, jak i kadra zarządzająca są zobowiązani zaznajomić się z przepisami. W obowiązkach pracodawcy znajduje się też przygotowanie odpowiedniego stanowiska pracy zgodnego z przepisami BHP, a także poinformowanie pracownika o ewentualnych zagrożeniach. Oczywiście pracownik także powinien znać przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także dbać o miejsce pracy – stan maszyn, narzędzi. Żeby miejsce pracy było bezpieczniejsze bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego oznakowania poziomego, jak i pionowego.

Oznakowanie w magazynie a bezpieczeństwo

Niezależnie od profilu działalności firmy, magazyn powinien być zorganizowany zgodnie z przepisami BHP. Bardzo ważnym elementem jest oznakowanie magazynu, które będzie informować i ostrzegać pracowników przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Każde oznakowanie powinno być czytelne, dobrze widoczne i aktualne. Nie można zapomnieć o odpowiednich tablicach informacyjnych informujących o dopuszczalnym obciążeniu lub konieczności założenia ubioru ochronnego. Konieczne jest też wytyczenie i dobre oznakowanie dróg ewakuacyjnych, tak aby w chwili zagrożenia pracownicy nie mieli żadnych wątpliwości i mogli bezpiecznie opuścić obiekt.

Poziome oznakowanie magazynu ma znaczenie!

Bardzo ważnym elementem oznakowania magazynu, są linie malowane na posadzce. Za ich pomocą można wyznaczyć ciągi komunikacyjne, a także strefy składowania produktów, czy miejsca, w których postój, czy składowanie towarów są zabronione. Dzięki dobrze zaprojektowanemu oznakowaniu poziomemu można lepiej zorganizować i uporządkować pracę w magazynie. Takie oznakowanie ma znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników poruszających się pieszo po magazynie. Dobrze wytyczone drogi dla wózków widłowych zmniejszają ryzyko kolizji czy potrącenia.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MalowanieLinii.pl.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
664 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *