Jak napisać dobry biznesplan w oparciu o strategię marketingową, plan finansowy, harmonogram i konkurencję. Przygotuj się do tego zadania!

Głównym celem biznesplanu jest zaprezentowanie pomysłu na własną firmę w taki sposób, aby uzyskać środki na rozpoczęcie i prowadzenie działalności.

Rynek i konkurencja

Ta część biznesplanu ma na celu przedstawienie otoczenia, w jakim przyjdzie działać naszej firmie. Powinna więc ona zawierać wszystkie najistotniejsze aspekty analizy rynku.

W tej części należy uwzględnić informację dotyczące branży i panujących w niej tendencji oraz charakterystyki konkurencji i głównych nabywców Twojego produktu lub usługi. Właściwa analiza rynku to klucz do sukcesu.

Żeby prawidłowo opisać tę część biznesplanu powinieneś odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Czym charakteryzuje się branża?
 • Jaka jest wielkość rynku?
 • Jakie panują na nim tendencje?
 • Jaka jest szacunkowa liczba klientów?
 • Czy popyt będzie ulegał zmianom sezonowym?
 • Kim są główni nabywcy?
 • Jakie są bariery wejścia firmy na rynek?

Strategia marketingowa

Określa działania, jakie firma zamierza podjąć w zakresie promowania swojego produkty lub usługi. Działania marketingowe oraz sprzedaż produktów to jedne z najważniejszych czynników powodzenia całego przedsięwzięcia. Przy ich planowaniu należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak: produkt, cena, miejsce, sposób dystrybucji, promocja i reklama.

Na podstawie wymienionych czynników, pisząc strategię marketingową, należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • W jaki sposób Klienci będą informowani o Twoich produktach lub usługach?
 • W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż?
 • Jakim kanałem dystrybucji?
 • Kto jest Twoją konkurencją na rynku?
 • W jaki sposób będziesz pozycjonował swój produkt?

Plan finansowy

Jest jedną z najistotniejszych części biznesplanu! Należy w nim zawrzeć przychody i koszty, wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz określić sytuację finansową z zaznaczeniem planów dotyczących modelowania się firmy w czasie.

W tej części należy odpowiedzieć na pytania, takie jak:

 • Z jakich źródeł będzie pochodzić finansowanie firmy?
 • Jakie będą planowane wydatki i przychody firmy?

W analizie finansowej należy rozważyć różne warianty rozwoju. Pamiętajmy jednak, by przy każdej z opcji postępować zgodnie z zasadą realizmu, a własne prognozy argumentować właściwymi danymi.

Plan finansowy obejmuje:

 • Perspektywy sprzedaży,
 • Nakłady inwestycyjne,
 • Bilans,
 • Plan przepływów pieniężnych,
 • Rachunek zysków i strat.

Harmonogram

Do biznesplanu warto dołączyć harmonogram realizacji przedsięwzięcia, który będzie spajał cały dokument w całość i określał ramy czasowe.

Ważne, by w harmonogramie umieścić:

 • Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 • Opis poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 • Opis najważniejszych czynników wpływających na realizację planów.

Sporządzenie harmonogramu postawi nas w pozytywnym świetle w oczach inwestorów, zaś stworzenie biznesplanu pozwoli firmie stawiać pierwsze kroki na rynku pewniej i bardziej świadomie.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *