Firma

Jak napisać umowę o przeniesienie praw autorskich?

• Zakładki: 5


Podpisanie umowy

Umowa o przekazanie majątkowych praw autorskich powinna zawierać określone zapisy, które chronią prawa zarówno autora, jak i nabywcy praw autorskich. Jak napisać umowę o przeniesienie praw autorskich? Kiedy taka umowa może zostać uznana za nieważną?

Pisemna umowa o przeniesienie praw autorskich

Zgodnie z Prawem autorskim i prawami pokrewnymi (art. 53), jedynie pisemna umowa o przeniesienie praw autorskich uznawana jest za umowę ważną. Każda strona umowy powinna mieć własny egzemplarz z oryginalnym podpisem pozostałych stron umowy. Umowa podpisywana na odległość powinna więc być odesłana pocztą tradycyjną.

Jak w każdej umowie, tak i w tym przypadku każda ze stron powinna być ściśle określona. Polskie prawo nie zezwala na całkowite zbycie się praw autorskich – możliwe jest jedynie przeniesienie majątkowych praw autorskich. Zgodnie z umową nabywca praw autorskich, uzyskuje jedynie majątkowe prawo do danego utworu – jeśli w umowie nie znajdzie się odpowiedni zapis, autor zawsze będzie miał prawo podpisywać się pod swoim utworem. Nie dopuszcza się jednak podpisywania utworu nie swoim nazwiskiem.

Ponadto w umowie powinno znaleźć się takie oświadczenie autora o posiadaniu praw autorskich. W tym miejscu należy precyzyjnie wymienić, do jakiego elementu utworu posiadamy prawa, a do którego licencję. Zdarza się, że artykuł opatrujemy zdjęciem, z którego korzystamy na zasadzie licencji. Muzycy nie zawsze mają prawa do całości utworu – mogą być jedynie autorami słów lub muzyki. W takim przypadku na zbycie praw majątkowych będą musieli wyrazić zgodę wszyscy autorzy piosenki.

Co jest przedmiotem umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich?

W umowie o przekazaniu praw autorskich powinniśmy szczegółowo określić, do których utworów przekazujemy lub nabywamy prawa. Możemy przekazać prawo majątkowe do utworu jeszcze niepowstałego, jednak również w tym przypadku musimy ściśle określić, którego utworu będzie dotyczyć umowa. Jeśli chcemy przekazać prawa do wszystkich powstałych już utworów, powinniśmy wymienić je wszystkie po kolei. Nie możemy jednak zbyć się praw majątkowych do wszystkich utworów, które jeszcze nie powstały.

Umowa o przeniesienie praw autorskich musi także ściśle określać, w jakim zakresie nabywca praw majątkowych będzie z nich korzystać. Strony powinny jak najbardziej precyzyjnie wymienić wszystkie pola eksploatacji praw majątkowych. Dopuszcza się także zapis, który uwzględnia najbardziej prawdopodobne pola eksploatacji z adnotacją o „wszystkich pozostałych, niewymienionych polach eksploatacji”. Zaleca się jednak, by każde nieuwzględnione w umowie pole eksploatacji aneksować.

Okres obowiązywania umowy o przeniesienie praw autorskich

Konstruując umowę o przeniesienie praw autorskich, musimy określić w jakim okresie będzie ona obowiązywać. Możemy bowiem podpisać umowę na czas określony lub czas nieokreślony. W umowie powinien znaleźć się także zapis, od kiedy nabywca praw faktycznie może dysponować utworem. Najczęściej stosuje się zapis o zbyciu się praw w momencie otrzymania wynagrodzenia. Jeśli nie określimy, od kiedy umowa będzie obowiązywać, uznaje się, że nabywca zyskuje prawa do utworu w chwili przejęcia utworu.

Również wynagrodzenie musi być ściśle określone w umowie. Należy sprecyzować, jakie wynagrodzenie należy się za wykorzystywanie utworu na określonych polach eksploatacji. Jeśli autor zbywa się praw majątkowych nieodpłatnie, powinno to być doprecyzowane w umowie. Decyzję o nieodpłatnym przekazaniu praw autorskich warto skonsultować z księgowością – być może konieczne będzie zapłacenia podatku z tytułu darowizny. Nabywca praw majątkowych nie ma prawa do redagowania, tłumaczenia, interpretacji i dokonywania innych zmian w utworze. Spisując umowę o przeniesienie praw autorskich pierwszy raz, warto poprosić o pomoc prawnika. Prawidłowe sporządzenie umowy leży w interesie każdej ze stron, a pomyłka może kosztować wiele zarówno autora, jak i nabywcę majątkowych praw autorskich.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
30 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *