Intrastat – co to jest i kogo dotyczy obowiązek składania deklaracji?

Odkąd przepisy unijne uprościły handel między krajami członkowskimi, prowadzenie biznesu opierającego się na handlu międzynarodowym stało się znacznie łatwiejsze. Uproszczone przepisy to mniej formalności, zaoszczędzony czas i pieniądze. Jednak zminimalizowanie procedur wiąże się z mniejszą ilością danych statystycznych o handlu międzynarodowym. Intrastat to nic innego jak statystyczny system zbierający i monitorujący wywóz i przywóz dóbr na terenie Unii Europejskiej.

Intrastat – kto musi przekazywać informacje o handlu międzynarodowym?

Nie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania deklaracji w Intrastacie. Obowiązek ten uzależniony jest od wartości towarów, którymi handluje. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego co roku podaje nowe progi, po przekroczeniu których każdy przedsiębiorca musi przekazywać dane o sprowadzanych lub sprzedawanych towarach.

Intrastat i progi statystyczne: podstawowy i szczegółowy

Progi statystyczne wskazują na kwotę obrotu towarami między krajami członkowskimi, również w tej sytuacji, gdy w handlu pośredniczą państwa zpoza UE. Jeśli więc Polak kupuje towar od Włocha, ale w transakcji pośredniczy także firma ze Szwajcarii, również obroty z tej transakcji liczone są do wartości progu.

Co roku podawane są dwa progi: podstawowy, po którego przekroczeniu należy podać podstawowe informacje do Intrastatu:

  • Okres sprawozdawczy
  • Rodzaj deklaracji
  • Kod izby celnej – w Polsce podajemy informację do Izby Celnej w Szczecinie
  • Nadawca przy eksporcie, odbiorca przy imporcie
  • Przedstawiciel, jeśli deklaracja składana jest przez niego
  • Ilości dóbr, których dotyczy deklaracja
  • Wartość fakturowa i kilka podstawowych informacji

Próg szczegółowy to dodatkowa kwota, po przekroczeniu której w deklaracji muszą znaleźć się bardziej szczegółowe informacje. Oprócz tego progi podzielone są dla przywozu i wywozu dóbr. Dlatego, jeśli przedsiębiorca przekracza próg dla przywozu, nie musi podawać informacji o wywozach i na odwrót. Jednak obowiązek ten dotyczy zarówno sytuacji, gdy przekroczenie progu w danym roku podatkowym, jak i gdy transakcje dotyczą roku poprzedniego, ale składki obecnego.

Jak składać deklaracje w systemie Intrastat?

Deklaracje składane są w rozliczeniu miesięcznym do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Warto pilnować terminów – za każde spóźnienie lub brak deklaracji przedsiębiorcy otrzymują od 3000 zł kary w górę.

Jednak składanie deklaracji nie jest uciążliwe. Dane, które należy podać, każda firma musi zbierać, a jeśli pilnowanie terminów mimo wszystko są zbyt dużym obciążeniem, można ten obowiązek zlecić firmie zewnętrznej, oferującej usługi z zakresu obsługi celnej.

Deklarację można składać osobiście, listownie (listem poleconym), przesłać faxem, mailem lub w formie pliku zapisanego na płycie lub dyskietce.

Jakie progi statystyczne obowiązują w 2018 roku?

W tym roku obowiązują następujące progi statystyczne:

 

  Próg podstawowy Próg szczegółowy
Dla przywozu 3 000 000 zł 2 000 000 zł
Dla wywozu 50 000 000 zł 93 000 000 zł

 

Obowiązek składania deklaracji Intrastat spoczywa na każdym, jeśli przekroczy progi statystyczne – na osobach fizycznych i prawnych oraz na jednostkach, które są podatnikami VAT i dokonują międzynarodowej wymiany handlowe, a nie posiadają osobowości prawnej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *