Firma

Czym są niedozwolone klauzule i co powinien o nich wiedzieć każdy właściciel e-commerce?

• Zakładki: 41 • Komentarz: 1


Co roku odnotowuje się wzrost sprzedaży w Internecie. Wiele osób przekonuje się, że zakupy w Internecie są wygodne i bezpieczne. Niestety nie wszyscy są zadowoleni z zakupów w sieci. Część skarg dotyczy postanowień w regulaminie sklepu, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają odstąpienie od umowy i zwrot towaru lub jego reklamację. Przepis w regulaminie sklepu internetowego, który narusza dobre obyczaje i godzi w interes klienta, może być zakwestionowany jako klauzula niedozwolona. Co o klauzulach niedozwolonych powinni wiedzieć właściciele sklepów internetowych i ich klienci?

Klauzule niedozwolone – ochrona praw konsumenta

O klauzulach niedozwolonych przeczytać możemy w art. 3851 Kodeksu cywilnego. Jeśli postanowienie w umowie – a w przypadku sklepu internetowego w regulaminie – rażąco narusza interesy konsumenta bądź kształtuje jego prawa lub obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a umowa nie została uzgodniona z klientem indywidualnie, mówimy o klauzuli niedozwolonej. W Kodeksie cywilnym znajdziemy również przykłady klauzul niedozwolonych, jednak nie jest to zamknięty katalog.

Rejestr Klauzul Niedozwolonych nieustannie się powiększa o postanowienia, które Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone. Klient, który zauważy postanowienie w regulaminie sklepu, które może godzić w jego interesy, powinien zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nawet jeśli nie zawarł umowy (nie zaakceptował warunków regulaminu). Dlatego warto, aby przedsiębiorcy stosujący w relacji z konsumentami regulaminy/wzorce umów korzystali przy opracowaniu regulaminu sklepu internetowego z pomocy prawnika, który zadba, żeby regulamin chronił interesy obu stron umowy. Wskazane jest również monitorowanie treści regulaminu pod kątem aktualnych przepisów i ich wykładni przez organy ochrony konkurencji i konsumentów, aby nie zawierała klauzul niedozwolonych.

Klauzule niedozwolone w umowach przedsiębiorców z konsumentami

Ochrona konsumenta w kontekście klauzul niedozwolonych dotyczy każdej umowy tzw. adhezyjnej, czyli takiej, do której klient przystępuje bez możliwości zmiany jej treści. Zamawiając towary w sklepie internetowym, dla skuteczności transakcji jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania regulaminu sklepu, który określa warunki zakupu towaru lub usługi. Z oczywistych względów autorem regulaminu jest przedsiębiorca – właściciel sklepu, co rodzi po jego stronie przewagę w relacji z konsumentem. Rejestr Klauzul Niedozwolonych ma za zadanie je regulować i podpowiadać wszystkim uczestnikom rynku, jak budować przejrzyste i bezpieczne dla obu stron warunki umowne.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
50 wyświetleń
bookmark icon

1 thoughts on “Czym są niedozwolone klauzule i co powinien o nich wiedzieć każdy właściciel e-commerce?

    Napisz komentarz…

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *